การดูแลแอร์แบบง่ายๆ
1. ประหยัดไฟฟ้า การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศจะทำให้อากาศผ่านตัวกรองได้ดี และทำให้ คอยล์ (Coil) สะอาดทำให้เสียค่าไฟน้อย ซึ่งถ้าแอร์สกปรกจะทำให้เสียพลังงานมากกว่าแอร์ที่สะอาดประมาณร้อยละ 10 -27 2. ประหยัดเงิน ในการซ่อมแซมและช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ เพราะถ้าไม่ล้างแอร์ ระบายความ ร้อนสกปรก ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดี คอมเพลสเซอร์ร้อนจัด ลิ้นคอมเพรสเซอร์เสีย และมอเตอร์ไหม้ได้ 3. สุขภาพดี คุณภาพอากาศที่เราหายใจดีขึ้น ลดการสะสมของฝุ่น หากแอร์มีฝุ่นละอองสะสมมากๆ เมื่อผนวกกับความชื้นจะเกิดเชื้อรา และแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ อยู่ด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษาแอร์ จะช่วยให้คุณภาพอากาศที่เราหายใจดีขึ้น
Last Update : 16:50:03 13/11/2010
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ที่ใช้ตามบ้านทั่วๆไปก่อนดังนี้ การเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Last Update : 13:28:12 09/11/2010
ท่อทองแดงม้วน 5หุน ยาว 25 เมตร
Brand : NICE TUBE
ท่อทองแดงม้วนยาวพิเศษ สั่งตัดระยะความยาวได้มากกว่า 15 เมตรขึ้นไป
Last Update : 10:54:56 22/12/2019
ท่อแก๊ส LPG ท่อทองแดงเคลือบ PVC สำหรับติดตั้งแก๊ส LPG
Brand : NICE TUBE : PVC COATED COPPER TUBE
บริษัท ซีเจซีเอ็นจิเนียริ่ง โพรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อทองแดง ที่ใช้ในการติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG ที่รับมาตราฐาน ASTM B 837 หรือที่รู้จักในชื่อ EC-67 R01 ซึ่งเป็นมาตราฐานที่ผู้ติดตั้งแก๊สรถยนต์ยอมรับ โดยตัวท่อทองแดง มีขนาด 6 และ 8 มิลลิเมตร มีความหนา ตั้งแต่ 0.80 จนถึง 1 มิลลิเมตร มีความยาวตั้งแต่ 2 เมตร จนถึงระยะตามความต้องการได้ สูงสุด 1000 เมตร ตัวท่อทองแดงเคลือบด้วย PVC อย่างดี จึงทำให้ท่อทองแดงสำหรับแก๊ส LPG มี ความทนทานสูง และทนความร้อนได้ดี ป้องกันการกระแทก ลดการเสียดสีจึงทำให้ชุดท่อแก๊ส LPG NICE TUBE เป็นที่นิยมและแพร่หลาย ตามแหล่งติดแก๊สชั้นนำมากมาย
Last Update : 10:53:58 22/12/2019
ท่อทองแดงเคลือบพีวีซี Copper tube with PVC
Brand : CJC
ชุดท่อแก๊ส LPG ความยาว 2 , 3 , 5 , 6 , 15 , 30 และ 50 เมตร ขนาดท่อ 6.00 mm. Thickness 0.80 mm. ขนาดท่อ 8.00 mm. Thickness 0.80 mm.
Last Update : 10:52:19 22/12/2019
เครื่องทดสอบแรงดึง,แรงกด
Brand : MTS-SANS
Last Update : 10:51:40 22/12/2019

Page View  2477 
News


หลักการติดตั้งก๊าซ LPG มาตรฐานตามกฎกระทรวง
Date Time : 17/07/2013 - 17/07/2015
 
 

หลักการติดตั้งก๊าซ LPG มาตรฐานตามกฎกระทรวง มีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

1. ถังที่จะนำมาติดตั้งต้องมี มอก. มีอายุไม่เกิน 10 ปี  ถ้าเกินต้องตรวจสอบใหม่และถังต้องติดลิ้นควบคุมการบรรจุเกินหรือเรียกว่า OPD วาว์ล และถังต้องมีผาครอบและผาครอบต้องมีท่อพลาสติด (แบบท่อโปโล) หุ้มต่อออกไปที่พื้นรถและเจาะออกนอกรถพร้อมกับท่อจ่ายและต่อเติมก๊าซ (เพื่อระบายก๊าซที่ระบายออกนอกรถ)  
2. การติดตั้งถัง ถังต้ออยู่ห่างจากท้ายสุดของตัวถังรถไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร 
3. การยึดถังก๊าซ ต้องมีขาถังเป็นโครงเหล็ก เพื่อยึดโครงเหล็กติดกับพื้นรถ แล้วจึงยึดถังก๊าซติดกับโครงเหล็กด้วยน๊อตให้แน่น อย่างเชื่อมถังก๊าซ นอกจากเชื่อมจากโรงงานมาแล้ว (ถ้ายึดถังแล้วไม่แน่นต้องมีแถบโลหะรัดให้ ทำตามข้อ 4) 
4. ถังก๊าซถ้าใช้แถบโลหะรัดถัง ต้องมีวัสดุยืดหยุ่นได้ เช่น สักหลาด,หนังง,ยาง,พลาสติก เป็นต้น หุ้มหรือคั่นกลางสำหรับป้องกันมิให้โลหะเสียดสีกัน และเมื่อสั่นสะเทือนถังต้องไม่ขยับเขยื้อน 
5. อุปกรณ์ที่ยึดถัง ต้องทนทานต่อแรงกระชากที่เกิดจากความเร่งหรือความหน่วงของรถ 
6. ห้ามเชื่อมหรือต่อเติมถังกับสิ่งอื่นใด เว้นแต่เป็นการเชื่อมมาจากโรงงานผู้ผลิต 
7. การติดตั้งถังก๊าซบนรถตู้ คือ การติดตั้งถังก๊าซอยู่ในห้องโดยสาร ถ้าถังเป็นแบบไม่มีฝาครอบ ถังต้องยึดติดแน่นในกล่องบรรจุถัง หรือมีฝาครอบและต้องต่อท่อระบายก๊าซรั่วออกนอกรถ โดยใช้ท่อโปโล 
8. รถเก๋ง คือ ห้องโดยสารกับห้องเก็บของ จะแยกเป็นสัดส่วนกัน ควรติดตั้งถังก๊าซที่ห้องเก็บของ 
9. ท่อก๊าซที่เป็นท่อทองแดง ต้องเป็นเส้นเดียวกันตลอด โดยไม่มีการเชื่อมหรือต่อจากถังจ่ายก๊าซ รอดใต้ท้องรถแล้วไปเข้าห้องเครื่อง ที่โซดินอยก๊าซและท่อทองแดงนี้ต้องหุ้มด้วยท่อพลาสติก หรืออย่างอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียม และควรติดตั้งท่อก๊าซให้ส่วนล่างสุดของท่อทองแดง อยู่สูงกว่าระยะต่ำสุดของรถไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
10. ท่อก๊าซต้องอยู่ห่างจากท่อไอเสียไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ถ้าท่อก๊าซห่างน้อยกว่า 10 เซนติเมตร ก็ได้เว้นแต่จะมีการป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ท่อก๊าซต้องยึดแน่นกับโครงคัสซี หรือส่วนของตัวถังรถด้วยตัวยึด โดยมีระยะห่างกันไม่เกินช่วงละ 50 เซนติเมตร หรือไม่ก็ให้เดินท่อก๊าซคู่ไปกับท่อน้ำมันเบนซินหรือท่อน้ำมันเบรค และมีสายรัดห่างช่วงละไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
12. ลิ้นควบคุมการปิดเปิดก๊าซ (โซดินอยก๊าซ) ต้องอยู่ห่างจากท่อไอเสียไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
13. การติดตั้งท่อก๊าซ ให้ส่วนล่างสุดของท่ออยู่สูงกว่าระยะต่ำสุดของรถ ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
14. เครื่องอุปกรณ์ เช่น มิเตอร์ก๊าซ, วาว์ลปิดเปิด, วาว์ล OPD ที่ติดตั้งบนถังต้องมีฝาครอบ และที่ฝาครอบต้องมีท่อโปโล ที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสม สำหรับระบายก๊าซที่รั่วซึมจากเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวออกนอกตัวรถได้ดี โดยให้ปลายท่ออยู่ห่างจากท่อไอเสียไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร (ที่ปลายท่อระบายให้ใส่กรวยปากฉลาม และมีเหล็กรัด พร้อมอุดด้วยซิลิโคน)  
15. ท่อไอก๊าซ, ท่อสูญญากาศ ต้องมีมาตรฐาน ทนความดันได้ดี 
16. ท่อก๊าซที่เป็นท่อยางของระบบก๊าซที่ห้องเครื่อง ต้องหุ้มด้วยท่อพลาสติกแบบท่อโปโลอีกชั้น เพื่อป้องกันความร้อน และท่อน้ำที่ไปอุ่นหม้อต้ม ถ้าหุ้มด้วยท่อโปโลด้วยก็จะดี 
17. ท่อระบายที่เป็นท่อโปโลที่ต่อจากถังก๊าซ ต้องรัดด้วยสายรัดเหล็กให้เรียบร้อย 
18. สายไฟของระบบก๊าซ ต้องหุ้มด้วยท่อกระดูกงู (การต่อสายไฟของระบบก๊าซต้องใช้บัคกรี) 
19. ถ้าติดถังภายในรถ ท่อเติมต้องเป็นท่ออ่อน (นอกจากเป็นระบบมัลติวาว์ล จึงใช้ท่อทองแดงได้) 
20. การติดตั้งก๊าซ LPG ต้องมีอุปกรณ์ส่วนประกอบอยู่อย่างน้อยดังนี้
- ถังก๊าซ
- กรองก๊าซ
- โซดินอยก๊าซ (ปั้มติ๊ก)
- หม้อต้ม
- ท่อมิกเซอร์
- ท่อก๊าซที่เป็นท่อยางและท่อทองแดง
- เกจวัดปริมาณก๊าซ
- สวิชปิดเปิดก๊าซกับน้ำมันเบนซิน 
    
หมายเหตุ

* ก๊าซ LPG มีความดันประมาณ 120 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว (PSI)
* ก๊าซ NGV หรือ CNG มีความดันประมาณ 3,000 ปอนด์ ต่อตาราวนิ้ว (PSI)


© 2000-2008 CopyRight by CJC Engineering Products Co.,Ltd.
Tel. 02-1746034  Fax. 02-1746035  Website. www.cjcengineering.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login