วิธีการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้
Last Update : 16:26:47 26/10/2010
การเลือกใช้ไม้ชนิดต่างๆให้เหมาะกับประโยชน์การงาน
การเลือกใช้ไม้ ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
Last Update : 16:11:20 26/10/2010
10 Tips For Choosing Office Furniture
Office Furniture is arguably as important, if not more important than the location of your office. You and your colleagues will be spending around 8 hours a day, 5 days a week in the office.
Last Update : 16:01:17 26/10/2010
พาร์ทิชัน ฉากกั้นห้อง พาร์ติชั่น แบบหุ้มผ้า/กระจกลายฝ้า
Brand : MONTANA
Model : WS150100
พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้อง พาร์ติชั่น แบบหุ้มผ้าทึบครึงกระจกลายฝ้าขนาด ส.150 ก.100 ซม.
Last Update : 14:34:20 01/09/2010
เก้าอี้สำนักงาน B201
Brand : MONTANA
Model : B 201
เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง มีทั้งหุ้มหนังเทียมและหุ้มผ้า ขนาด 60*74*121 ซม.ปรับระดับสูง-ต่ำได้
Last Update : 15:54:32 31/07/2010
เก้าอี้สำนักงาน รุ่น B202
Brand : MONTANA
Model : B 202
เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูงระดับบ่า มีทั้งหุ้มหนังเทียมและหุ้มผ้า ขนาด 60*74*100 ซม.ปรับระดับสูง-ต่ำได้
Last Update : 15:53:30 31/07/2010
โต๊ะประชุม TF180
Brand : MONTANA
Model : MTF180090
โต๊ะประชุม ขนาด 180*90*75 ซม.และขนาด 240*110*75 ซม. ไม้พาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน
Last Update : 15:51:15 31/07/2010
พาร์ทิชั่น พาร์ติชั่น แบบหุ้มผ้าครึงทึบครึงกระจกใส
Brand : MONTANA
Model : WG150100
พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้อง พาร์ติชั่น แบบหุ้มผ้าทึบครึงกระจกใส ขนาด ส.150 ก.100 ซม.
Last Update : 15:43:07 31/07/2010

10 Tips For Choosing Office Furniture

Last Update: 16:01:17 26/10/2010
Page View (1763)

1. Make sure the office furniture you choose fits the room and that there is enough room to open cabinets and drawers, and that people have enough room to get to their desks, and in and out of the office.

2. Office furniture needs to be suitable for purpose. A cool desk isn't necessarily functional. Café style chairs and tables might look good in a catalogue, but are they appropriate for a firm of solicitors?

3. Don't forget extra office furniture items like filing cabinets, book cases and computer stands as these will provide additional functionality and storage space for your office.

4. Make sure that your office furniture is ergonomic. It is important that it is comfortable as well as stylish and practical. Health and safety requirements need to be adhered as many strains, aches and other work related ailments can be avoided.

5. Divide the room where possible by having separate areas for different types of staff. Those who spend all day on the phone will have different furniture needs to those who need room to view design ideas or those who need peace and quiet.

6. Different moods can be created by using different coloured chairs, desks, or tables.

7. Stylish hi tech modern designs, or traditional woods? What you choose will depend on the nature of your business. Your office furniture may be fashionable today, but will it still look stylish in 5 years time?

8. Think about the impression your office furniture has to give to clients as well as staff. Office furniture for a firm of accountants needs to be different from a graphic design company or a call centre. The office might be part of a factory or a restaurant or a shop, so it needs to be appropriate and in keeping with the company ethos. A design agency will want to appear creative and vibrant, whilst a solicitor's office will want to appear calming and welcoming.

9. Think about the future, how easy is it to expand the office layout, using your chosen furniture? New employees or technology or processes and procedures may mean that the office layout has to change frequently. Can you move desk around yourselves, or do you need the fitters to take the desks apart so they can be rebuilt in a different part of the office?

10. Good office furniture will encourage employees to be more productive, by ensuring that all they need is at hand, and they can carry out their duties without disturbing others.

These tips should help you to decide which office furniture is best for your needs and will meet the needs of your staff, and give the right impression to your clients and other visitors. The right office furniture will look good, be comfortable and last a long time. Why not consider updating your office furniture today? 
© 2000-2008 CopyRight by MONTANA OFFICE FURNITURE
Tel. +662 425 1337-8  Fax. +662 425 1474  Website. http://www.pansapol.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login