การทอผ้าไหมไทย
การทอผ้าไหมไทย
Last Update : 11:35:04 02/11/2012
การทำหมอนฟักทอง
ขั้นตอนการทำหมอนฟักทอง
Last Update : 11:26:48 02/11/2012
การทำเสื่อกก
ขั้นตอนการทำเสื่อกก
Last Update : 11:15:14 02/11/2012
เสื่อกก
Brand : Mat from papyrus
Last Update : 14:13:03 25/12/2012
Pumpkin Pillow
Brand : ICT Kheelek
Model : 1
Last Update : 15:11:58 02/11/2012
ผ้าไหม
Brand : ICT Kheelek
Model : 2
Last Update : 14:46:18 02/11/2012
ผ้าไหม
Brand : ICT Kheelek
Model : 3
Last Update : 14:31:29 02/11/2012
Pumpkin Pillow
Brand : ICT Kheelek
Model : 1
Last Update : 14:30:45 02/11/2012

การทำหมอนฟักทอง

Last Update: 11:26:48 02/11/2012
Page View (2819)

ขั้นตอนการทำหมอนฟักทอง


1.  กางผ้าตาดที่พื้น

2.  เอาไม้บรรทัดมาทาบ  เพื่อวัดขนาดตามต้องการ คือ กว้าง  109  x  51.5  เซนติเมตร

3.  เอาไม้บรรทัดมาทาบ  เพื่อแบ่งเป็นช่องดังนี้

     3.1)  จากด้านบนวัดลงมา 10 เซนติเมตร   

     3.2)  วัดจำนวน   8  ช่อง  กว้าง 1.5 ซม.  ส่วนแนวตั้งเพื่อตัดเส้นแนวนอน ทั้ง 8 เส้น  จำนวน  66  ช่อง  กว้าง 1.5 ซม.  

     3.3)  วัดลงมา 7.5 เซนติเมตร

     3.4)  วัดจำนวน   8  ช่อง  กว้าง 1.5 ซม.  ส่วนแนวตั้งเพื่อตัดเส้นแนวนอน ทั้ง 8 เส้น  จำนวน  66  ช่อง  กว้าง 1.5 ซม.  

     3.5)  วัดลงมา 10 เซนติเมตร

4.  ใช้ดินสอ 2 บี ขีดเส้นในตาราง (ตามผังลายหมอนฝักทองตามแบบ 1-3)

5.  จากนั้นเย็บริมผ้าด้วยมือ  โดยเย็บขอบบน  ขอบล่าง  และขอบข้างโดยเย็บตามเส้นประในแบบ  จากนั้นใช้จักรเย็บผ้าเย็บซ้ำเพื่อความแน่นหนา

6.  ใช้เข็มร้อยด้ายตามสีของผ้า  สอยตามลายที่ได้ขีดไว้  การสอยต้องสอดทีละแถว 

7.  จากนั้นใช้ด้ายประมาณ 50 เซนติเมตร  ใช้หนาพอประมาณ (จำนวน 10 เส้น)  แล้วร้อยกับเข็มหัวทอง  เพื่อเย็บด้านบนและด้านล่างของหมอนฟักทอง  ในการเย็บต้องจัดจีบผ้าตามรอยของหมอน

8.  โดยเมื่อเย็บจับจีบเสร็จแล้วด้านหนึ่งให้มัดเงื่อนที่ไม่สามารถแกะได้  ส่วนอีกด้านหนึ่งให้เหลือด้ายยาว และมัดปมเพื่อสามารถแกะยัดนุ่นไปได้                                                                                    

9.  ยัดนุ่นไปประมาณ 7 ขีด  หรือพอประมาณว่าหมอนฟักทองแน่นดีแล้ว 

10.  จากนั้นดึงด้ายด้านที่ยังมัดไม่แน่น  ให้มัดเงื่อนที่ไม่สามารถแกะได้

11.  ใช้ด้ายประมาณ 50 เซนติเมตร  ใช้หนาพอประมาณ (จำนวน 10 เส้น)  แล้วร้อยกับเข็มร้อยพวงมาลัย  มัดปมที่ท้ายด้าย 

12.  สอดเข็มเข้าข้างหลังกระดุมที่ทำมา  และนำเข็มแทงเข้าไปในด้านใดด้านหนึ่งของหมอน  เพื่อให้ทะลุอีกด้าน

13.  จากนั้นสอดเข็มเข้าข้างหลังกระดุมที่ทำมาอีกเม็ด และแทงเข็มกลับมาด้านเดิมเพื่อให้ทะลุอีกด้าน

14.  ดึงเชือกให้ตึง  สังเกตหมอนฟักทองว่ามีรูปแบบที่สวยงามหรือยัง  จากนั้นมัดเชือกให้แน่น

15.  ตรวจดูความเรียบร้อย  จะได้หมอนฟักทองที่เสร็จเรียบร้อยและมีความสวยงาม 
© 2000-2008 CopyRight by ICT For King
Tel. 0847927707
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login