คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการติดตั้งและวิธีเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
Last Update : 11:05:00 22/05/2018
Last Update : 13:04:54 10/10/2016
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตหลังคา Bowyen
ดูนางให้ดูแม่ ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ซื้อหลังคา UPVC ให้ดูวัตถุดิบที่ใช้ หลังคา UPVC ตราบาวเยน ใช้วัตถุดิบคณภาพระดับโลกจาก GE Plastic วันนี้เปิดข้อมูลให้ได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพเรา
Last Update : 15:35:21 06/02/2016
ป้องกันหลังคารั่วซึม
การป้องกันหลังคารั่วซึมตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรทำ
Last Update : 10:32:18 11/11/2015
หลังคาบ้าน ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึง
การสร้างบ้านให้สวยงามและน่าอยู่ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มารวมกันเป็นบ้าน เริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาบ้านที่มีสไตล์เหมาะกับตนเอง การเลือกวัสดุที่นำมาใช้ รวมถึงการเลือกแบบหลังคา เพราะหากเปรียบแล้ว หลังคาบ้านก็เหมือนกับผมของคนเรา หากทำผมแต่งผมให้ดี ย่อมเสริมให้ หน้าตา บุคลิกภาพดีตามไปด้วย ไม่เพียงแต่ประโยชน์ด้านความสวยงามเท่านั้น หลังคาบ้านยังเป็นที่ป้องกันแดด ป้องกันฝนให้กับบ้าน
Last Update : 11:31:14 23/05/2015
หลังคาบาวเยน รุ่นโรมันL (ราคาพิเศษ)
Brand : บาวเยน
Model : โรมันL
Last Update : 16:11:10 21/09/2018
หลังคาบาวเยน รุ่นโรมันH (ราคาพิเศษ)
Brand : บาวเยน
Model : โรมัน H
หลังคา "บาวเยน" รุ่น โรมันH เหมาะสำหรับเป็นหลังคาโรงงาน ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อการกำจัดจุดอ่อน ของปัญหาการใช้หลังคาเมทัลชีทโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า เปรียบเสมือนเปลี่ยนจากการใช้ จานสังกะสีมาเป็นจานเมลามีน
Last Update : 16:07:18 21/09/2018
แผ่นใส แผ่นฝ้า (ราคาพิเศษ)
Brand : บาวเยน
Last Update : 16:03:04 21/09/2018
หลังคาบาวเยน รุ่นโมเนีย (ราคาพิเศษ)
Brand : บาวเยน
Model : โมเนีย
หลังคา "บาวเยน" รุ่น โมเนีย เหมาะสำหรับเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย มีรูปลอนคล้ายกับหลังคากระเบื้อง โมเนียที่เป็นลอนขั้นบันได ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อการกำจัดจุดอ่อนของปัญหาการใช้หลังคากระเบื้อง ใช้ทดแทนกระเบื้องด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า เปรียบเสมือนเปลี่ยนจากการใช้จานกระเบื้องดินเผามาเป็นจานเมลามีน
Last Update : 16:01:32 21/09/2018
หลังคาบาวเยน รุ่นนิวโมลอน (ราคาพิเศษ)
Brand : บาวเยน
Model : นิวโมลอน
บาวเยน นิวโมลอน หลังคาบาวเยนรุ่นนิวโมลอน เหมาะสำหรับเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย และหลังคาโรงงานที่ต้องการระยะแปห่างตั้งแต่ 80-90 ซม. เป็นหลังคาที่ผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อการกำจัดจุดอ่อนของปัญหาหารใช้หลังคากระเบื้องแบบลอนคู่ที่นิยมใช้กันมานาน
Last Update : 16:00:24 21/09/2018

Co-extrusion Processing Technology

Last Update: 11:45:11 14/05/2015
Page View (1823)
ที่มาของหลังคา PVC  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการใช้หลังคากระเบื้องนั้นมีปัญหาที่แผ่นเล็ก มีรอยต่อมาก แตกร้าวง่าย มีปัญหารั่วซึมอยู่บ่อยๆ มีน้ำหนักมาก และมีสารแร่ไยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไหนยังจะสะสมความร้อนถ่ายเทออกมาเวลาเย็นทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นโอกาสที่หลังคาเหล็ก (เมทัลชีท) เข้ามาทำตลาดทดแทนได้เป็นอย่างดีในเรื่องของน้ำหนักเบากว่า ขนาดแผ่นยาวกว่า การติดดั้งสะดวกรวดเร็วกว่า แต่การใช้หลังคาเมทัลชีทก็มีปัญหาใหม่ตามมาอีกคือ การผุกร่อน เกิดสนิม จากสารเคมีและไอทะเล การส่งถ่ายความร้อนมายังใต้หลังคาได้ดี  เกิดเสียงขณะฝนตกดังมาก จึงไม่เหมาะสำหรับโรงงานที่มีสารเคมี โรงงานที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โรงงานในจังหวัดชายทะเล สถานศึกษา เป็นต้น

 

วิกฤติปัญหาการใช้หลังคาทั้งสองชนิดดังกล่าว เป็นโอกาสและแรงจูงใจให้นักพัฒนาได้วิจัยค้นพบหลังคา PVC แบบชั้นเดียว และพัฒนาต่อยอดขึ้นไปจนถึงหลังคาชนิด Geloy™ ASA/PVC ที่แบ่งเป็นชั้นตั้งแต่ 2-4 ชั้น 
หลังคา PVC แบบชั้นเดียว
การพัฒนาหลังคา PVC  ในขั้นแรกเป็นไปแบบชั้นเดียว ไม่ได้เติมสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผลลัพธ์ที่ได้มันอ่อนเกินไป ไม่เหมาะแก่การใช้เป็นหลังคา ต่อมาได้มีการแต่งเติมสารเพิ่มความแข็งบางอย่างเข้าไปเป็นส่วนผสม ผลลัพธ์ที่ได้คือแข็งแต่กรอบ ถึงแม้นักวิจัยจะได้พยายามลดปริมาณสาเพิ่มความแข็งนี้ลงเพียงใดก็ตาม ตันยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นหลังคา  จนกระทั่งเปลี่ยนมาใช้ Plasticizer จึงทำให้เราได้หลังคา PVC ที่ทั้งแข็งและเหนียว ในแบบชั้นเดียว 
หลังคา PVC แบบสองชั้น
 
ถึงแม้ว่าเราจะได้คุณสมบัติของหลังคาด้วยวัสดุ PVC ที่ทั้งแข็งและเหนียว แต่ปัญหาที่พบภายหลังคือการซีดจางของสีที่เร็วเกินไปกว่าการยอมรับของลูกค้าได้ นักวิจัยของโรงงานผู้ผลิตหลังคาบาวเยนจึงจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าต่อเนื่องขึ้นไป โดยเพิ่มเป้าหมายในด้านความสวยงามด้วย นั่นคืออยากให้ด้านล่างเป็นสีขาวเพื่อเพิ่มความสว่าง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างและความสวยงามภายในอาคาร ขณะเดียวกันด้านบนที่สัมผัสแสงแดดโดยตรงจะต้องมีความคงทนต่อการซีดจางอันเนื่องมาจากแสงแดด นั่นคือจะต้องค้นหาส่วนผสมเม็ดสีที่ทนแดดหนึ่งปีผ่านไป ขณะที่ บริษัท เยนเนอรัล อิเลคทริค (GE) ได้พัฒนา Geloy®ASA resins ซึ่งเป็นสารประกอบชนิดใหม่ที่ใช้เป็นส่วนผสมพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบินและสินค้าเกรดสูง ASA เรซิ่น จึงนับว่าเป็นสารที่คุณสมบัติดีมาก ความร่วมมือกันระหว่างวิศวกรด้านโพลิเมอร์ทั้งสองบริษัทจึงได้เริ่มขึ้นและสำเร็จลงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ โดยผ่านกระบวนการผลิตระบบ CO-Extrudeโดยที่ชั้นบนเป็น ASA เรซิ่นและผงสี ด้านล่างเป็น PVC บริสุทธิ์
หลังคา PVC แบบสามชั้น
ครึ่งปีต่อมา ภายหลังจากการพัฒนาแผ่นหลังคา PVC แบบสองชั้น การต่อยอดเป็นแบบสามชั้นจึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีชั้นกลางที่มีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนจากการถ่ายเทอากาศลงสู่ภายในตัวอาคารได้เพิ่มขึ้น ด้วยเพิ่มสารเติมแต่งผสมไปในเนื้อของ PVC ในชั้นกลางนั่นเองการผลิตแบบสองชั้นหรือสามชั้นคือการหลอมเหลวสารประกอบสองชนิดหรือสามชนิดในเครื่องหลอมเหลวสองเครื่องหรือสามเครื่องในอัตราส่วนที่พอเหมาะ ทั้งส่วนประกอบ อุณหภูมิ อัตราการไหลเข้ามารวมกันแบบซ้อนทับกันเป็นชั้นๆปัจจุบันเรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเป็นสี่ชั้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างตามความต้องการของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม แต่ยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้าง เนื่องจาก คุณภาพที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงต้นทุนและราคาย่อมเพิ่มตาม
บทสรุป
โดยที่ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการหอมเหลวพลาสติกแบบหลายเครื่องแล้วฉีดไหลมารวมกันเป็นชั้นๆใบแบบหล่อเดียวกัน (Co-Extruded) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตหลังคาPVC เนื่องจากสามารถกำหนดคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นหลังคาได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือชั้นกว่าหลังคากระเบื้องและเมทัลชีท นั่นคือคุณสมบัติทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายมากขึ้นโดยไม่กรอบแตก ต่อการกรัดกร่อนของสารเคมีทัง กรด ด่าง เกลือ ทนแรงตกกระแทก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทั้งกระเบื้องและเมทัลชีทไม่เคยมี และสามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เราคงจะได้เห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ Co-Extruded กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อกำหนดคุณสมบัติของพลาสติกให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 


 
© 2000-2008 CopyRight by Bowyen Handel (Thailand) Co., Ltd.
Tel. 02-978-1445-7  Fax. 02-978-1448  Website. www.bowyen.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login