รู้จักกับอิฐมวลเบาไทยคอน
มาเริ่มทำความรู้จักขั้นพื้นฐานกับอิฐมวลเบาไทยคอน
Last Update : 16:26:07 16/02/2011
อิฐมวลเบา 20 x 60 x 15
Brand : Thai con / T-con
ขนาดบล๊อคเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน 1 ตารางเมตร ใช้ 8.33 ก้อน
Last Update : 09:31:35 17/02/2011
อิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5
Brand : Thai con / T-con
ขนาดบล๊อคเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน 1 ตารางเมตร ใช้ 8.33 ก้อน
Last Update : 09:31:22 17/02/2011
อิฐมวลเบา 20 x 60 x 7
Brand : Thai Con / T-con
ขนาดบล๊อคเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน 1 ตารางเมตร ใช้ 8.33 ก้อน
Last Update : 09:31:06 17/02/2011

รู้จักกับอิฐมวลเบาไทยคอน

Last Update: 16:26:07 16/02/2011
Page View (2174)

ในปัจจุบันอิฐมวลเบาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการก่อสร้างบ้านเรา ในช่วง 10 ที่ผ่านมาด้วยคุณสมบัติพิเศษ คุณประโยชน์ที่เหนือกว่าอิฐมอญและบล็อกซีเมนต์ หลายๆประการ เช่น

1 น้ำหนักเบา ก้อนใหญ่ ตัดแต่งง่าย ก่อสร้างไว ประหยัด ไม่สกปรกเลอะเทอะ

2 กันไฟ ไม่สะสมความร้อน เป็นฉนวนที่ดี

3 การผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานอุตสาหกรรม

4 การจัดส่งสะดวกรวดเร็ว และเกิดความเสียหายต่อสินค้าไม่มาก

5 มีบริการหลังการขาย มีข้อมูลรายละเอียดวิศวกรรมประกอบ

แต่ถึงอย่างไร ในผู้รับเหมาบางรายก็ยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาภายหลัง     เช่น การเลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูก ตามท้องตลาดทั่วไป เพราะเข้าใจว่าเป็นอิฐมวลเบาเหมือนกันคงมีคุณสมบัติเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้ว ในท้องตลาดมีทั้งอิฐมวลเบาของแท้และของเทียมกว่าอีก  10 ชนิด

 

อิฐมวลเบาเทียมเป็นอย่างไร

อิฐมวลเบาที่เป็นของเทียม จะมีคุณภาพต่ำมาก อาจเลียนแบบได้แค่น้ำหนักเบา แต่คุณสมบัติอื่นๆไม่สามารถเลียนแบบ ได้ตามมาตรฐานอุตสหกรรม ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่ผลิตจากเครื่องเรียนแบบนำมาประกอบเอง ดัดแปลงวัสดุบ้าง เช่น ยัดโฟม, ทำให้มีรูกวง หรือใช้ระบบแสงอาทิตย์ ซึ่งตามกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดไว้เลยว่าตต้องอบไอน้ำยึดหดตัวต่ำเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับเยอรมัน พูดง่ายๆอิฐมวลเบาตามท้องตลาดที่ไม่ได้ผ่านการอบไอน้ำตามมาตรฐานมอก. ถือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ เมื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่น เกิดการแตกร้าวจากการยืดหดตัว ฉาบไม่ติดเกิดการรั่วซึมของน้ำ เกิดเชื้อราดำ ขาดความแข็งแรงตอกเจาะไม่ได้ ใช้งานไปนานๆเกิดการยุ่ย ผุพังทลายในที่สุด

 

อิฐมวลเบาของแท้เป็นอย่างไร

ปัจจุบันประเทศไทยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมอ้างอิงกับมาตรฐานเยอรมัน NIN 4165 ใช้ชั้นคุณภาพเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของอิฐมวลเบา ในต่างประเทศจะระบุชั้นความแข็งแกร่งลงไปในแบบตรงๆเลย เช่น " DIN 4165-G4-0.7x200x600x75"  หมายความว่า " อิฐมวลเบาชนิดอบไอน้ำ ชั้น 4  ความหนาแน่น  700 kg/ ล.บ.ม. ขนาด 20 ซม.x60 ซม. หนา 7.5 ซม." โดยแบ่งเป็นชั้นเกรดคุรภาพ 2,4,6,8 ชั้น

ชั้น G2   ความหนาแน่น  400-500 kg/ล.บ.ม.

ชั้น G4   ความหนาแน่น  600-700 kg/ล.บ.ม.

ชั้น G6  ความหนาแน่น   700-800 kg/ล.บ.ม.

ชั้น G8  ความหนาแน่น    800 kg/ล.บ.ม. ขึ้น

 

ในประเทศไทยอิฐมวลเบาอบไอน้ำมีเพียง 2 ชนิดเท่านั้น ที่ได้ มอก. 1505 - 2541 คือ มาตรฐาน มอก. ชั้นคุณภาพ G2 และ G4   โดยชั้นคุณภาพ G4  ความหนาแน่น  600-700 kg/ล.บ.ม. ถือเป็นชั้นคุณภาพสูงสุดที่ผลิตได้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีเพียง 2  บริษัทเท่านั้นที่สามารถผลิตชั้นคุณภาพ G4 ได้ และ อิฐมวลเบา THAICON  ก็เป็นหนึ่งใน 2 บริษัท เช่นกัน ส่วน ยี่ห้ออื่นผลิตอยู่ที่ ชั้นคุณภาพ G2 ความหนาแน่นต่ำกว่า 500 kg/ล.บ.ม.  ชั้น G4 จะมีวัตถุดิบมากกว่า ชั้น G2  ถึง 20% จึงมีความแข็งแรงรับแรงอัดได้ถึง 50 กก./ตร.ซม. มากกว่า ชั้น G2 ถึง 100%  ซึ่งรับแรงอัดได้แค่ 25 กก./ตร.ซม

 

 ผลที่ตามมาของการเลือกใช้อิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G2 คือ

1. ผนังไม่แข็งแรง

2. ยึดพุกไม่แข็งแรง

3. กันไฟได้น้อย

4. นำความร้อนมากกว่า G4

5. ปูนฉาบแตกร้าวร่อน เนื่องจากปูนฉาบสูญเสียน้ำไปเร็ว

6. Strength ต่ำกว่าปูนฉาบมากๆ

 

ผู้รับเหมาบางราย ก็ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยติดวอร์เปเปอร์ทับรอยแตกร้าว หรือฉีดน้ำที่ผนังจนโชกเพื่อให้ปูนฉาบแห้งช้า ผลที่มาก็คือ ผนังอุ้มน้ำจนทาสีไม่ได้ บางครั้งทาสีไป 3-6 เดือน ผนังคายความชื้นออกมาทำให้เกิดเชื้อราประเภทPleurotus Sajor-Caju (FA) Singer เป็นดวงเป็นด่าง บนผนังได้  เห็นหรือยังว่า แท้ที่จริงแล้วอิฐมวลเบาที่เห็นว่าตามท้องตลาดไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ

 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน "ถ้าเป็นเรื่องอิฐมวลเบา ต้องยกให้เรา THAICON" อิฐมวลเบาระบบอบไอน้ำชั้นคุณภาพ G4 มาตรฐาน มอก. 1505 - 2541 มีบริการหลังการขายและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ จากทีมเทคนิคและขนส่งที่ตรงถึงมือท่านด้วยบริการที่สุดแสนประทับใจดาวโหลดไฟล์แนบ : Document1
 
© 2000-2008 CopyRight by Thai Light Block and Panel Company Limited
Tel. 02-581-8555  Fax. 02-581-8552  Website. www.tlb.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login