การตรวจเช็ค Varible speed pump controller.
แสดงวิธีการตรวจเช็ค Varible speed pump controller (PCxxx) เมื่อตัวเครื่องไม่สามารถทำงานตามปกติ
Last Update : 15:52:50 29/03/2012
Trouble shooting of control board.
กรณี control fuse ขาด ส่วนใหญ่เนื่องมาจากแรงดันเกินเช่น แรงดันที่ไปจ่ายวงจรควบคุม ควรจะเป็น 220V. ไม่ใช่ 380V. หรือฟ้าผ่า
Last Update : 10:35:26 13/06/2011
ลักษณะของวงจร input และ output
อธิบายการต่อใช้งานของวงจร input และ output รวมทั้งวงจรวัดระดับน้ำ
Last Update : 11:32:54 18/05/2011
Pump sequence.
แสดงลำดับขั้นการทำงานของปั๊มน้ำ ทั้งแบบสลับและเสริม ( Alternate and Parallel )
Last Update : 15:46:22 17/05/2011
การทดสอบผลิตภัณฑ์
การทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น
Last Update : 15:44:22 17/05/2011
ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว (Variable speed)
Brand : SMK Engineering
Model : PC210
Variable speed pump controller ใช้ inverter ควบคุมปั๊มน้ำ เป็นการประหยัดพลังงาน Inverter จะจ่ายพลังงานเข้าสู่มอเตอร์ตามปริมาณการใช้น้ำ
Last Update : 19:20:38 25/09/2013
Diesel engine Fire pump controller.
Brand : SMK Engineering
Model : FP200
Diesel engine Fire pump controller ควบคุมปั๊มดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์ขับ แสดงสถานะของแบตเตอร์รี่ และเครื่องยนต์บน LCD 20x4 มีนาฬิกาอยู่ภายใน สามารถทดสอบ weekly test ได้ บันทึกเวลาเมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ (history event) รวมทั้งบันทึกเวลาเมื่อเครื่องทำงานและหยุดทำงานด้วย
Last Update : 11:28:05 27/09/2012
ควบคุมปั๊มน้ำ 4 ตัว (Booster pump)
Brand : SMK Engineering
Model : B400
ควบคุมปั๊มน้ำ 4 ตัว ก้านวัดระดับน้ำ Low level 3 ก้าน ใช้แรงดัน 12 volt การทำงานทั้งแบบสลับ/ เสริม เมื่อมอเตอร์โอเวอร์โหลด ปั๊มตัวถัดไปจะทำงานแทน แรงดันที่สวิชท์ด้านอินพุท 15Volt
Last Update : 08:46:08 31/07/2012
ควบคุมปั๊มน้ำ 3 ตัว (Variable speed)+3 Inverter ใช้ DOL.ได้
Brand : SMK Engineering
Model : PC331
Variable speed pump controller ใช้ inverter 3 ตัว ควบคุมปั๊มน้ำ เป็นการประหยัดพลังงาน Inverter จะจ่ายพลังงานเข้าสู่มอเตอร์ตามปริมาณการใช้น้ำ ถ้าอินเวอร์เตอร์เสีย สามารถขับปั๊มน้ำแบบ DOL ได้ (Direct on line)
Last Update : 15:59:17 13/05/2012
ควบคุมปั๊มน้ำ 3 ตัว (Variable speed) ใช้ Inverter 2 ตัว
Brand : SMK Engineering
Model : PC320
Variable speed pump controller ควบคุมปั๊มน้ำ 3 ตัว โดยใช้ Inverter 2 ตัว จ่ายพลังงานเข้าสู่มอเตอร์ตามปริมาณการใช้น้ำจริง เพื่อป็นการประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยการสลับและเสริมการทำงานของปั๊มน้ำ
Last Update : 13:13:36 01/05/2012

Page View  8983  
Product Information :

Product Name:  
Deepwell pump controller + ก้านวัด 5 ก้าน
Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   ควบคุมทรานเฟอร์ปั๊ม
Brand:   SMK Engineering 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว แรงดันก้านวัดระดับน้ำ 12Volt ก้านวัดถังบน 5 ก้าน ทำงานทั้งแบบสลับ + เสริม เมื่อมอเตอร์โอเวอร์โหลด ปั๊มตัวถัดไปจะทำงานแทน มี Flow switch ป้องกันปั๊มน้ำจากสูบน้ำไม่ขึ้น (run-dry protection)
     
 
เอกสารแนบ
 

  
Product Related
ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว(Transfer pump)+ระดับน้ำ 9 ก้าน
Brand name: SMK Engineering
Short Description: ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว แรงดันก้านวัดระดับน้ำ 12Volt ก้านวัดถังล่าง 4 ก้าน ถังบน 5 ก้าน ทำงานทั้งแบบสลับ
Product from: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม เค เอ็นจิเนี่ยริ่ง
ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว(Deepwell pump)+ใช้สวิชท์ลูกลอย
Brand name: SMK Engineering
Short Description: ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว ที่ถังล่างใช้ flow sw. ป้องกันการดูดน้ำไม่ขึ้น ถังบนใช้ float sw. 4 ชุดเพื่อวัดร
Product from: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม เค เอ็นจิเนี่ยริ่ง
© 2000-2008 CopyRight by SMK Engineering Ltd., Part.
Tel. 080 9339738, 089 1317544  Website. www.smkpumpcontroller.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login