ถังหมัก เอทานอล และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ถังหมัก ขนาด 1,400 ลบ.ม. พร้อมระบบผสม แบบหมุนเวียน ในถัง ระบบควบคุมอุณหภูมิการหมัก ระบบแยกกากตะกอน ระบบ CIP ช่องเก็บตัวอย่างน้ำหมัก
Last Update : 12:21:19 01/12/2015
รับออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Brand : IMP
บริการศึกษา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ เครื่องจักรกลเกษตร
Last Update : 01:06:58 31/01/2012
บินสำรวจพื้นที่เกษตร
Brand : IMP
บริการบินสำรวจพื้นที่เกษตร เหมาะสำหรับการทำแผนการจัดการวัตถุดิบเกษตร การทำ Contract Farming กับเกษตรกร การทำแผนผังการปลูกพืช การจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น
Last Update : 00:53:44 31/01/2012

Page View  11059  
Product Information :

Product Name:  
มันเส้นสะอาด
Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   มันเส้นสะอาด
Brand:   IMP 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   มันสำปะหลังที่ผ่านการปลูกแบบรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการเตรียมดินอย่างถูกวิธี ใส่สารปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก N P K ใส่ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ดูแลกำจัดวัชพืช จะได้มันสำปะหลังผลผลิตสุงปริมาณแป้งสุง เก็บเกี่ยวขนส่งเข้าลานมันอย่างรวดเร็ว นำมาร่อนดินและทรายออก หลังจากนั้นนำมาโม่ และตากให้แห้งความชื้นไม่เกิน 14% ขนส่งและจัดเก็บในโกดังมาตรฐาน
     
 
เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Impress Technology Co.,Ltd.
Tel. 026171023-4  Fax. 026171024 ต่อ 3  Website. www.impress.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login