ถังหมัก เอทานอล และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ถังหมัก ขนาด 1,400 ลบ.ม. พร้อมระบบผสม แบบหมุนเวียน ในถัง ระบบควบคุมอุณหภูมิการหมัก ระบบแยกกากตะกอน ระบบ CIP ช่องเก็บตัวอย่างน้ำหมัก
Last Update : 12:21:19 01/12/2015
รับออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Brand : IMP
บริการศึกษา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ เครื่องจักรกลเกษตร
Last Update : 01:06:58 31/01/2012
บินสำรวจพื้นที่เกษตร
Brand : IMP
บริการบินสำรวจพื้นที่เกษตร เหมาะสำหรับการทำแผนการจัดการวัตถุดิบเกษตร การทำ Contract Farming กับเกษตรกร การทำแผนผังการปลูกพืช การจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น
Last Update : 00:53:44 31/01/2012

Page View  8593  
Product Information :

Product Name:  
หนึ่งโรงงานหนึ่งจังหวัด
Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาด
Brand:   IMP 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ในหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งโรงงานเอทานอล จะได้เป็นที่รองรับวัตถุดิบจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสำปะหลัง ปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำจะหมดไป นอกจากนี้ยังสามารถรองรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นได้อีกด้วย ช่วยเพิ่มอาชีพให้เกษตรกร มีงานทำตลอดทั้งปี เพราะโรงงานรับซื้อวัตถุดิบทุกวัน กรณีที่มีโรงงานอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดค่าขนส่งไปได้มาก และที่สำคัญพี่น้องประชาชนจะได้ใช้เชื้อเพลิงสะอาดราคาถูกอีกด้วย
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Impress Technology Co.,Ltd.
Tel. 026171023-4  Fax. 026171024 ต่อ 3  Website. www.impress.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login