คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - แบบฝึกหัด
Last Update : 18:23:34 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - เนื้อหา
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 3 - เนื้อหา
Last Update : 18:21:36 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - แบบฝึกหัด
Last Update : 18:19:49 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - เนื้อหา
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 2 - เนื้อหา
Last Update : 18:17:52 01/06/2012
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 1 - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป 5 ภาค 2 ชุดที่ 1 - แบบฝึกหัด
Last Update : 18:15:05 01/06/2012
DBD Registered
Last Update : 09:07:39 06/06/2013
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 6 เล่ม 2
วลีและชนิดของวลี วลีและประโยค โครงสร้างประโยค บทประธาน บทกริยา บทกรรม บทขยาย ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคเพื่อการสื่อสาร ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำราชาศัพท์
Last Update : 15:45:47 01/06/2012
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 6 เล่ม 1
สัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทย โครงสร้างของพยางค์และคำ อักษรควบ อักษรนำ คำเป็น คำตาย การผันอักษร คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำมูล คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส คำสนธิ คำที่มีความหมายแฝง คำไวพจน์
Last Update : 15:43:15 01/06/2012
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 5 เล่ม 2
คำและวลี ชนิดของวลี วลีกับประโยค โครงสร้างประโยค ประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคความเดียวและประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้พจนานุกรมและการเรียงคำตามพจนานุกรม
Last Update : 15:40:37 01/06/2012
แบบฝึกหลักภาษาไทย ป 5 เล่ม 1
พยางค์และคำ การประสมอักษร มาตราตัวสะกด คำเป็น คำตาย การผันเสียงวรรณยุกต์ อักษรควบและอักษรนำ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน คำคล้องจอง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
Last Update : 15:38:04 01/06/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
97
Total View
479467

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   ศูนย์การเรียนรู้โฟกัส
Focus Elearning Center
 
Business Information :
 
Industry group :   Education, Training, and Research 
 
Business type :   Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   134/4-5 ซอยสามเสน 9 ถนนสามเสน
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10300
Address 2 :   แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10300
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10300
Tel :   0816373780
Fax :   022412100
 
Company Profile :
 


ประวัติโฟกัสกรุ๊ป          โฟกัสกรุ๊ปมีจุดเริ่มต้นจากการเปิดสถาบันกวดวิชาโฟกัสเล็กๆ ในซอยสามเสน 9 (ซอยวัดราชา) โดยเหตุที่มีโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในซอยสามเสน 9  ซึ่งดำเนินธุรกิจกวดวิชาอยู่แล้ว  ซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินการหลายคน  มีผู้ร่วมดำเนินการบางท่านได้ถอนตัวออกไป  ผู้ดำเนินการที่เป็นเจ้าของบ้านจึงได้มาชักชวนให้ร่วมดำเนินธุรกิจกวดวิชาต่อไป  สถาบันกวดวิชาโฟกัสจึงถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2538


                การเปิดสอนในระยะแรกจะเน้นการสอนทำการบ้านให้แก่นักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงสถาบัน  การสอนทำการบ้านนี้จะสอนในเวลาเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ส่วนวันเสาร์จะเน้นสอนความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทย์  สังคม และภาษาอังกฤษ  การสอนทำการบ้านในช่วงเย็น  วันจันทร์ – วันศุกร์  สอนได้ไม่ค่อยเต็มที่  เนื่องจากการบ้านในแต่ละวันมีมากน้อยไม่เท่ากันและหลากหลายมาก  จึงได้เปลี่ยนเป็นการสอนความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ


                ในการสอนความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ได้ค้นคว้าจากหนังสือคณิตศาสตร์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ หนังสือเตรียมสอบต่างๆ ตลอดจนเอกสารการสอนของโรงเรียนต่างๆ ได้พยายามรวบรวมแบบฝึกหัดที่ดีและเหมาะสมมาจัดทำเป็นเอกสารการสอนนักเรียนในห้องเรียน  ซึ่งก็มีหลายส่วนเห็นว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ดี แต่อีกหลายส่วนจะรู้สึกว่ายังไม่ดีพอ  แต่ก็ต้องนำมาสอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน  กาลเวลาที่ทำการสอนผ่านมาหลายปี  เริ่มรู้สึกอึดอัดต่อแบบฝึกหัดที่มีอยู่ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการสอนให้ได้ผลดีต่อนักเรียน  ยิ่งรู้สึกว่าแบบฝึกหัดที่ดีๆ มีน้อยลงไปเรื่อยๆ  ประกอบกับประสบการณ์ในการสอนเพิ่มทวีมากขึ้น  จึงมีความคิดที่จะพัฒนาเรียบเรียงแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาใช้เอง


                การพัฒนาเรียบเรียงแบบฝึกหัดขึ้นมาใช้ในการสอนด้วยตนเอง  ทำให้รู้สึกได้ว่าตรงใจผู้สอนมากขึ้น  โดยระยะแรก  การจัดการทำแบบฝึกหัดจะใช้วิธีการเขียนต้นฉบับด้วยลายมือแล้วนำไป  ถ่ายเอกสาร  ซึ่งดูจะไม่ค่อยเรียบร้อยนัก  ต่อมาจึงพัฒนาขึ้นโดยการจ้างผู้อื่นพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  ก็ทำให้ดูดีขึ้น  แต่การใช้ลักษณะ ตัวอักษร ตัวเลข ตลอดจนการจัดหน้ายังไม่สวยงามเท่าใด  แต่ก็ใช้ใน  การสอนได้ผลดีมากยิ่งขึ้น  การสอนในลักษณะนี้ได้ดำเนินการมานานหลายปี                ในระยะหลังๆ การดำเนินการสอนเริ่มมีปัญหา  กล่าวคือเด็กนักเรียนที่มาเรียนที่สถาบันไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการเรียน  กล่าวสั้นๆ ก็คือ ดื้อ ไม่ตั้งใจเรียน เอาแต่คุยกัน และเล่นกันในห้องเรียน  เมื่อได้คิดถึงผู้ปกครองจ่ายค่าเรียนของลูกให้แล้ว  แต่ไม่สามารถทำให้ลูกของเขาได้รับความรู้อย่างที่ตั้งใจ


                ที่สุดของปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงเกิดแนวความคิดขึ้นว่า อย่างนั้นควรจะหันมาเขียนเป็นหนังสือ  ตำราเรียน  เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสอนที่สั่งสมมานานกว่า 10 ปี  และเผยแพร่     แก่นักเรียนทั่วไปจะดีกว่า   เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่สูญสิ้นไปกับตนเอง  คิดว่าหนังสือนี้จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่สนใจเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้น  โดยมิได้คาดหวังถึงโอกาสการขายจะได้มากน้อยเพียงใด


                แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนของครูและนักเรียน   เมื่อหนังสือถูกวางขายในตลาด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  เป็นหนังสือที่ได้รับการติดตามจากผู้ใช้จำนวนมาก   จากการโทรศัพท์มาสอบถามถึงวิชาและหนังสือในระดับชั้นอื่นๆ จำนวนมาก   ( หนังสือทยอยออกทีละระดับชั้น )   นี่เองที่เป็น จุดกำเนิดขึ้นของ  สำนักพิมพ์โฟกัส  ในปี  พ.ศ. 2551


         ในระยะแรก  สำนักพิมพ์ได้จัดทำ เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  เนื่องจากมีความชำนาญจากประสบการณ์ในการสอนที่ยาวนานและจากความถนัดในการคำนวณเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว   ต่อมาได้จัดทำวิชาหลักภาษาไทยขึ้นอีกวิชาหนึ่ง   เนื่องจากได้เคยสอนเด็กนักเรียนในระดับชั้น ป.5 และ ป.6  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะอ่อนความรู้ในหลักภาษาไทยอย่างยิ่ง  จึงได้พัฒนาเรียบเรียงเนื้อหาสาระ หลักภาษาไทยขึ้น  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาด้วยความชัดเจนและเข้าใจได้


จากหนังสือตำราเรียนซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งนักเรียนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย  เพราะการศึกษาจากตำราที่เป็นลายลักษณ์อักษร  นักเรียนจะต้องมีความตั้งใจ  ต้องมีความพยายามและ ความอดทน  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความรู้ในตำราเรียนเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  จึงได้พัฒนาการสอนแบบ  E - learning ขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น และนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของสถาบันกวดวิชาเล็กๆ มาสู่อาณาจักของศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย  ในนามของ  โฟกัสกรุ๊ป


          โฟกัสกรุ๊ปมิได้หยุดยั้งอยู่เพียงนี้  เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษาที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต  โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่ชัดเจน และสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้โฟกัสกรุ๊ป จะเติบโตต่อไป 

 
 

 
 


 

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   1,000,001 - 5,000,000  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Focus Elearning Center
Tel. 0816373780  Fax. 022412100  Website. www.focus2552elearning.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login